Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
Vietnam
V League 1
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Sai Gon FC
T 6
H 4
B 0
BT 16
BB 3
Sai Gon FC
T 6
H 4
B 0
BT 16
BB 3
HS 13
ST 10
Đ22
ST 10
 
The Cong
T 5
H 3
B 2
BT 18
BB 12
The Cong
T 5
H 3
B 2
BT 18
BB 12
HS 6
ST 10
Đ18
ST 10
 
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 3
BT 16
BB 8
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 3
BT 16
BB 8
HS 8
ST 10
Đ17
ST 10
 
Gia Lai
T 4
H 4
B 2
BT 12
BB 12
Gia Lai
T 4
H 4
B 2
BT 12
BB 12
HS 0
ST 10
Đ16
ST 10
 
Than Quang Ninh
T 5
H 1
B 4
BT 13
BB 14
Than Quang Ninh
T 5
H 1
B 4
BT 13
BB 14
HS -1
ST 10
Đ16
ST 10
 
Hanoi FC
T 4
H 3
B 3
BT 14
BB 10
Hanoi FC
T 4
H 3
B 3
BT 14
BB 10
HS 4
ST 10
Đ15
ST 10
 
Binh Duong
T 4
H 3
B 3
BT 12
BB 8
Binh Duong
T 4
H 3
B 3
BT 12
BB 8
HS 4
ST 10
Đ15
ST 10
 
Thanh Hoa
T 4
H 1
B 5
BT 7
BB 11
Thanh Hoa
T 4
H 1
B 5
BT 7
BB 11
HS -4
ST 10
Đ13
ST 10
 
Da Nang
T 3
H 3
B 4
BT 17
BB 13
Da Nang
T 3
H 3
B 4
BT 17
BB 13
HS 4
ST 10
Đ12
ST 10
 
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 4
BT 7
BB 11
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 4
BT 7
BB 11
HS -4
ST 10
Đ12
ST 10
 
Hong Linh Ha Tinh
T 2
H 5
B 3
BT 8
BB 8
Hong Linh Ha Tinh
T 2
H 5
B 3
BT 8
BB 8
HS 0
ST 10
Đ11
ST 10
 
Nam Dinh
T 3
H 0
B 7
BT 11
BB 17
Nam Dinh
T 3
H 0
B 7
BT 11
BB 17
HS -6
ST 10
Đ9
ST 10
 
Hai Phong
T 2
H 3
B 5
BT 4
BB 14
Hai Phong
T 2
H 3
B 5
BT 4
BB 14
HS -10
ST 10
Đ9
ST 10
 
BHTS Quang Nam
T 2
H 1
B 7
BT 10
BB 24
BHTS Quang Nam
T 2
H 1
B 7
BT 10
BB 24
HS -14
ST 10
Đ7
ST 10