Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
Vietnam
V League 1
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020
Binh Duong
hoãn
The Cong
Hong Linh Ha Tinh
hoãn
BHTS Quang Nam
Hanoi FC
hoãn
Thanh Hoa
Gia Lai
hoãn
Ho Chi Minh
Nam Dinh
hoãn
Da Nang
Sai Gon FC
hoãn
Than Quang Ninh
Hai Phong
hoãn
Song Lam Nghe An
Sai Gon FC
T 6
H 5
B 0
BT 19
BB 6
Sai Gon FC
T 6
H 5
B 0
BT 19
BB 6
HS 13
ST 11
Đ23
ST 11
 
The Cong
T 5
H 4
B 2
BT 19
BB 13
The Cong
T 5
H 4
B 2
BT 19
BB 13
HS 6
ST 11
Đ19
ST 11
 
Than Quang Ninh
T 6
H 1
B 4
BT 15
BB 14
Than Quang Ninh
T 6
H 1
B 4
BT 15
BB 14
HS 1
ST 11
Đ19
ST 11
 
Hanoi FC
T 5
H 3
B 3
BT 17
BB 10
Hanoi FC
T 5
H 3
B 3
BT 17
BB 10
HS 7
ST 11
Đ18
ST 11
 
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 4
BT 16
BB 11
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 4
BT 16
BB 11
HS 5
ST 11
Đ17
ST 11
 
Gia Lai
T 4
H 5
B 2
BT 12
BB 12
Gia Lai
T 4
H 5
B 2
BT 12
BB 12
HS 0
ST 11
Đ17
ST 11
 
Binh Duong
T 4
H 4
B 3
BT 13
BB 9
Binh Duong
T 4
H 4
B 3
BT 13
BB 9
HS 4
ST 11
Đ16
ST 11
 
Thanh Hoa
T 4
H 2
B 5
BT 7
BB 11
Thanh Hoa
T 4
H 2
B 5
BT 7
BB 11
HS -4
ST 11
Đ14
ST 11
 
Da Nang
T 3
H 4
B 4
BT 18
BB 14
Da Nang
T 3
H 4
B 4
BT 18
BB 14
HS 4
ST 11
Đ13
ST 11
 
Hong Linh Ha Tinh
T 2
H 6
B 3
BT 9
BB 9
Hong Linh Ha Tinh
T 2
H 6
B 3
BT 9
BB 9
HS 0
ST 11
Đ12
ST 11
 
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 5
BT 7
BB 13
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 5
BT 7
BB 13
HS -6
ST 11
Đ12
ST 11
 
Nam Dinh
T 3
H 1
B 7
BT 12
BB 18
Nam Dinh
T 3
H 1
B 7
BT 12
BB 18
HS -6
ST 11
Đ10
ST 11
 
Hai Phong
T 2
H 4
B 5
BT 5
BB 15
Hai Phong
T 2
H 4
B 5
BT 5
BB 15
HS -10
ST 11
Đ10
ST 11
 
BHTS Quang Nam
T 2
H 2
B 7
BT 13
BB 27
BHTS Quang Nam
T 2
H 2
B 7
BT 13
BB 27
HS -14
ST 11
Đ8
ST 11