Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
Italy
SERIE A
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Juventus
T 24
H 5
B 4
BT 70
BB 35
Juventus
T 24
H 5
B 4
BT 70
BB 35
HS 35
ST 33
Đ77
ST 33
 
Inter
T 21
H 9
B 4
BT 74
BB 36
Inter
T 21
H 9
B 4
BT 74
BB 36
HS 38
ST 34
Đ72
ST 34
 
Atalanta
T 21
H 8
B 5
BT 94
BB 44
Atalanta
T 21
H 8
B 5
BT 94
BB 44
HS 50
ST 34
Đ71
ST 34
 
Lazio
T 21
H 6
B 6
BT 68
BB 35
Lazio
T 21
H 6
B 6
BT 68
BB 35
HS 33
ST 33
Đ69
ST 33
 
AS Roma
T 17
H 7
B 10
BT 63
BB 46
AS Roma
T 17
H 7
B 10
BT 63
BB 46
HS 17
ST 34
Đ58
ST 34
 
Napoli
T 16
H 8
B 10
BT 55
BB 45
Napoli
T 16
H 8
B 10
BT 55
BB 45
HS 10
ST 34
Đ56
ST 34
 
AC Milan
T 16
H 8
B 10
BT 53
BB 43
AC Milan
T 16
H 8
B 10
BT 53
BB 43
HS 10
ST 34
Đ56
ST 34
 
Sassuolo
T 13
H 9
B 12
BT 63
BB 58
Sassuolo
T 13
H 9
B 12
BT 63
BB 58
HS 5
ST 34
Đ48
ST 34
 
Verona
T 11
H 12
B 11
BT 42
BB 42
Verona
T 11
H 12
B 11
BT 42
BB 42
HS 0
ST 34
Đ45
ST 34
 
Bologna
T 11
H 10
B 13
BT 48
BB 57
Bologna
T 11
H 10
B 13
BT 48
BB 57
HS -9
ST 34
Đ43
ST 34
 
Cagliari
T 10
H 12
B 12
BT 49
BB 50
Cagliari
T 10
H 12
B 12
BT 49
BB 50
HS -1
ST 34
Đ42
ST 34
 
Fiorentina
T 10
H 12
B 12
BT 43
BB 45
Fiorentina
T 10
H 12
B 12
BT 43
BB 45
HS -2
ST 34
Đ42
ST 34
 
Sampdoria
T 12
H 5
B 17
BT 45
BB 56
Sampdoria
T 12
H 5
B 17
BT 45
BB 56
HS -11
ST 34
Đ41
ST 34
 
Parma
T 11
H 7
B 16
BT 47
BB 50
Parma
T 11
H 7
B 16
BT 47
BB 50
HS -3
ST 34
Đ40
ST 34
 
Torino
T 11
H 4
B 19
BT 41
BB 62
Torino
T 11
H 4
B 19
BT 41
BB 62
HS -21
ST 34
Đ37
ST 34
 
Udinese
T 9
H 9
B 16
BT 32
BB 48
Udinese
T 9
H 9
B 16
BT 32
BB 48
HS -16
ST 34
Đ36
ST 34
 
Genoa
T 8
H 9
B 17
BT 42
BB 64
Genoa
T 8
H 9
B 17
BT 42
BB 64
HS -22
ST 34
Đ33
ST 34
 
Lecce
T 7
H 8
B 19
BT 42
BB 76
Lecce
T 7
H 8
B 19
BT 42
BB 76
HS -34
ST 34
Đ29
ST 34
 
Brescia
T 6
H 6
B 22
BT 32
BB 71
Brescia
T 6
H 6
B 22
BT 32
BB 71
HS -39
ST 34
Đ24
ST 34
 
Spal
T 5
H 4
B 25
BT 24
BB 64
Spal
T 5
H 4
B 25
BT 24
BB 64
HS -40
ST 34
Đ19
ST 34