Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
Italy
SERIE A
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020
Brescia
1 1
Sampdoria
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020
Juventus
1 3
AS Roma
Napoli
3 1
Lazio
AC Milan
3 0
Cagliari
Atalanta
0 2
Inter
Spal
1 3
Fiorentina
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020
Genoa
3 0
Verona
Lecce
3 4
Parma
Sassuolo
0 1
Udinese
Bologna
1 1
Torino
Juventus
T 26
H 5
B 7
BT 76
BB 43
Juventus
T 26
H 5
B 7
BT 76
BB 43
HS 33
ST 38
Đ83
ST 38
 
Inter
T 24
H 10
B 4
BT 81
BB 36
Inter
T 24
H 10
B 4
BT 81
BB 36
HS 45
ST 38
Đ82
ST 38
 
Atalanta
T 23
H 9
B 6
BT 98
BB 48
Atalanta
T 23
H 9
B 6
BT 98
BB 48
HS 50
ST 38
Đ78
ST 38
 
Lazio
T 24
H 6
B 8
BT 79
BB 42
Lazio
T 24
H 6
B 8
BT 79
BB 42
HS 37
ST 38
Đ78
ST 38
 
AS Roma
T 21
H 7
B 10
BT 77
BB 51
AS Roma
T 21
H 7
B 10
BT 77
BB 51
HS 26
ST 38
Đ70
ST 38
 
AC Milan
T 19
H 9
B 10
BT 63
BB 46
AC Milan
T 19
H 9
B 10
BT 63
BB 46
HS 17
ST 38
Đ66
ST 38
 
Napoli
T 18
H 8
B 12
BT 61
BB 50
Napoli
T 18
H 8
B 12
BT 61
BB 50
HS 11
ST 38
Đ62
ST 38
 
Sassuolo
T 14
H 9
B 15
BT 69
BB 63
Sassuolo
T 14
H 9
B 15
BT 69
BB 63
HS 6
ST 38
Đ51
ST 38
 
Verona
T 12
H 13
B 13
BT 47
BB 51
Verona
T 12
H 13
B 13
BT 47
BB 51
HS -4
ST 38
Đ49
ST 38
 
Fiorentina
T 12
H 13
B 13
BT 51
BB 48
Fiorentina
T 12
H 13
B 13
BT 51
BB 48
HS 3
ST 38
Đ49
ST 38
 
Parma
T 14
H 7
B 17
BT 56
BB 57
Parma
T 14
H 7
B 17
BT 56
BB 57
HS -1
ST 38
Đ49
ST 38
 
Bologna
T 12
H 11
B 15
BT 52
BB 65
Bologna
T 12
H 11
B 15
BT 52
BB 65
HS -13
ST 38
Đ47
ST 38
 
Udinese
T 12
H 9
B 17
BT 37
BB 51
Udinese
T 12
H 9
B 17
BT 37
BB 51
HS -14
ST 38
Đ45
ST 38
 
Cagliari
T 11
H 12
B 15
BT 52
BB 56
Cagliari
T 11
H 12
B 15
BT 52
BB 56
HS -4
ST 38
Đ45
ST 38
 
Sampdoria
T 12
H 6
B 20
BT 48
BB 65
Sampdoria
T 12
H 6
B 20
BT 48
BB 65
HS -17
ST 38
Đ42
ST 38
 
Torino
T 11
H 7
B 20
BT 46
BB 68
Torino
T 11
H 7
B 20
BT 46
BB 68
HS -22
ST 38
Đ40
ST 38
 
Genoa
T 10
H 9
B 19
BT 47
BB 73
Genoa
T 10
H 9
B 19
BT 47
BB 73
HS -26
ST 38
Đ39
ST 38
 
Lecce
T 9
H 8
B 21
BT 52
BB 85
Lecce
T 9
H 8
B 21
BT 52
BB 85
HS -33
ST 38
Đ35
ST 38
 
Brescia
T 6
H 7
B 25
BT 35
BB 79
Brescia
T 6
H 7
B 25
BT 35
BB 79
HS -44
ST 38
Đ25
ST 38
 
Spal
T 5
H 5
B 28
BT 27
BB 77
Spal
T 5
H 5
B 28
BT 27
BB 77
HS -50
ST 38
Đ20
ST 38