Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
England
Ngoại Hạng Anh
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Liverpool
T 32
H 3
B 3
BT 85
BB 33
Liverpool
T 32
H 3
B 3
BT 85
BB 33
HS 52
ST 38
Đ99
ST 38
 
Manchester City
T 26
H 3
B 9
BT 102
BB 35
Manchester City
T 26
H 3
B 9
BT 102
BB 35
HS 67
ST 38
Đ81
ST 38
 
Manchester Utd
T 18
H 12
B 8
BT 66
BB 36
Manchester Utd
T 18
H 12
B 8
BT 66
BB 36
HS 30
ST 38
Đ66
ST 38
 
Chelsea
T 20
H 6
B 12
BT 69
BB 54
Chelsea
T 20
H 6
B 12
BT 69
BB 54
HS 15
ST 38
Đ66
ST 38
 
Leicester
T 18
H 8
B 12
BT 67
BB 41
Leicester
T 18
H 8
B 12
BT 67
BB 41
HS 26
ST 38
Đ62
ST 38
 
Tottenham
T 16
H 11
B 11
BT 61
BB 47
Tottenham
T 16
H 11
B 11
BT 61
BB 47
HS 14
ST 38
Đ59
ST 38
 
Wolves
T 15
H 14
B 9
BT 51
BB 40
Wolves
T 15
H 14
B 9
BT 51
BB 40
HS 11
ST 38
Đ59
ST 38
 
Arsenal
T 14
H 14
B 10
BT 56
BB 48
Arsenal
T 14
H 14
B 10
BT 56
BB 48
HS 8
ST 38
Đ56
ST 38
 
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 12
BT 39
BB 39
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 12
BT 39
BB 39
HS 0
ST 38
Đ54
ST 38
 
Burnley
T 15
H 9
B 14
BT 43
BB 50
Burnley
T 15
H 9
B 14
BT 43
BB 50
HS -7
ST 38
Đ54
ST 38
 
Southampton
T 15
H 7
B 16
BT 51
BB 60
Southampton
T 15
H 7
B 16
BT 51
BB 60
HS -9
ST 38
Đ52
ST 38
 
Everton
T 13
H 10
B 15
BT 44
BB 56
Everton
T 13
H 10
B 15
BT 44
BB 56
HS -12
ST 38
Đ49
ST 38
 
Newcastle
T 11
H 11
B 16
BT 38
BB 58
Newcastle
T 11
H 11
B 16
BT 38
BB 58
HS -20
ST 38
Đ44
ST 38
 
Crystal Palace
T 11
H 10
B 17
BT 31
BB 50
Crystal Palace
T 11
H 10
B 17
BT 31
BB 50
HS -19
ST 38
Đ43
ST 38
 
Brighton
T 9
H 14
B 15
BT 39
BB 54
Brighton
T 9
H 14
B 15
BT 39
BB 54
HS -15
ST 38
Đ41
ST 38
 
West Ham
T 10
H 9
B 19
BT 49
BB 62
West Ham
T 10
H 9
B 19
BT 49
BB 62
HS -13
ST 38
Đ39
ST 38
 
Aston Villa
T 9
H 8
B 21
BT 41
BB 67
Aston Villa
T 9
H 8
B 21
BT 41
BB 67
HS -26
ST 38
Đ35
ST 38
 
Bournemouth
T 9
H 7
B 22
BT 40
BB 65
Bournemouth
T 9
H 7
B 22
BT 40
BB 65
HS -25
ST 38
Đ34
ST 38
 
Watford
T 8
H 10
B 20
BT 36
BB 64
Watford
T 8
H 10
B 20
BT 36
BB 64
HS -28
ST 38
Đ34
ST 38
 
Norwich
T 5
H 6
B 27
BT 26
BB 75
Norwich
T 5
H 6
B 27
BT 26
BB 75
HS -49
ST 38
Đ21
ST 38