Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
England
Ngoại Hạng Anh
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Liverpool
T 30
H 3
B 3
BT 77
BB 29
Liverpool
T 30
H 3
B 3
BT 77
BB 29
HS 48
ST 36
Đ93
ST 36
 
Manchester City
T 24
H 3
B 9
BT 93
BB 35
Manchester City
T 24
H 3
B 9
BT 93
BB 35
HS 58
ST 36
Đ75
ST 36
 
Chelsea
T 19
H 6
B 11
BT 64
BB 49
Chelsea
T 19
H 6
B 11
BT 64
BB 49
HS 15
ST 36
Đ63
ST 36
 
Leicester
T 18
H 8
B 11
BT 67
BB 39
Leicester
T 18
H 8
B 11
BT 67
BB 39
HS 28
ST 37
Đ62
ST 37
 
Manchester Utd
T 17
H 11
B 8
BT 63
BB 35
Manchester Utd
T 17
H 11
B 8
BT 63
BB 35
HS 28
ST 36
Đ62
ST 36
 
Tottenham
T 16
H 10
B 11
BT 60
BB 46
Tottenham
T 16
H 10
B 11
BT 60
BB 46
HS 14
ST 37
Đ58
ST 37
 
Wolves
T 14
H 14
B 8
BT 49
BB 38
Wolves
T 14
H 14
B 8
BT 49
BB 38
HS 11
ST 36
Đ56
ST 36
 
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 10
BT 38
BB 35
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 10
BT 38
BB 35
HS 3
ST 36
Đ54
ST 36
 
Burnley
T 15
H 9
B 13
BT 42
BB 48
Burnley
T 15
H 9
B 13
BT 42
BB 48
HS -6
ST 37
Đ54
ST 37
 
Arsenal
T 13
H 14
B 9
BT 53
BB 45
Arsenal
T 13
H 14
B 9
BT 53
BB 45
HS 8
ST 36
Đ53
ST 36
 
Southampton
T 14
H 7
B 16
BT 48
BB 59
Southampton
T 14
H 7
B 16
BT 48
BB 59
HS -11
ST 37
Đ49
ST 37
 
Everton
T 12
H 10
B 14
BT 42
BB 53
Everton
T 12
H 10
B 14
BT 42
BB 53
HS -11
ST 36
Đ46
ST 36
 
Newcastle
T 11
H 10
B 15
BT 37
BB 55
Newcastle
T 11
H 10
B 15
BT 37
BB 55
HS -18
ST 36
Đ43
ST 36
 
Crystal Palace
T 11
H 9
B 16
BT 30
BB 47
Crystal Palace
T 11
H 9
B 16
BT 30
BB 47
HS -17
ST 36
Đ42
ST 36
 
West Ham
T 10
H 7
B 19
BT 47
BB 60
West Ham
T 10
H 7
B 19
BT 47
BB 60
HS -13
ST 36
Đ37
ST 36
 
Brighton
T 8
H 13
B 15
BT 37
BB 53
Brighton
T 8
H 13
B 15
BT 37
BB 53
HS -16
ST 36
Đ37
ST 36
 
Watford
T 8
H 10
B 18
BT 34
BB 57
Watford
T 8
H 10
B 18
BT 34
BB 57
HS -23
ST 36
Đ34
ST 36
 
Aston Villa
T 8
H 7
B 21
BT 39
BB 66
Aston Villa
T 8
H 7
B 21
BT 39
BB 66
HS -27
ST 36
Đ31
ST 36
 
Bournemouth
T 8
H 7
B 22
BT 37
BB 64
Bournemouth
T 8
H 7
B 22
BT 37
BB 64
HS -27
ST 37
Đ31
ST 37
 
Norwich
T 5
H 6
B 26
BT 26
BB 70
Norwich
T 5
H 6
B 26
BT 26
BB 70
HS -44
ST 37
Đ21
ST 37