Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
France
Ligue 1
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Paris SG
T 22
H 2
B 3
BT 75
BB 24
Paris SG
T 22
H 2
B 3
BT 75
BB 24
HS 51
ST 27
Đ68
ST 27
 
Marseille
T 16
H 8
B 4
BT 41
BB 29
Marseille
T 16
H 8
B 4
BT 41
BB 29
HS 12
ST 28
Đ56
ST 28
 
Rennes
T 15
H 5
B 8
BT 38
BB 24
Rennes
T 15
H 5
B 8
BT 38
BB 24
HS 14
ST 28
Đ50
ST 28
 
Lille
T 15
H 4
B 9
BT 35
BB 27
Lille
T 15
H 4
B 9
BT 35
BB 27
HS 8
ST 28
Đ49
ST 28
 
Reims
T 10
H 11
B 7
BT 26
BB 21
Reims
T 10
H 11
B 7
BT 26
BB 21
HS 5
ST 28
Đ41
ST 28
 
Nice
T 11
H 8
B 9
BT 41
BB 38
Nice
T 11
H 8
B 9
BT 41
BB 38
HS 3
ST 28
Đ41
ST 28
 
Lyon
T 11
H 7
B 10
BT 42
BB 27
Lyon
T 11
H 7
B 10
BT 42
BB 27
HS 15
ST 28
Đ40
ST 28
 
Montpellier
T 11
H 7
B 10
BT 35
BB 34
Montpellier
T 11
H 7
B 10
BT 35
BB 34
HS 1
ST 28
Đ40
ST 28
 
Monaco
T 11
H 7
B 10
BT 44
BB 44
Monaco
T 11
H 7
B 10
BT 44
BB 44
HS 0
ST 28
Đ40
ST 28
 
Angers
T 11
H 6
B 11
BT 28
BB 33
Angers
T 11
H 6
B 11
BT 28
BB 33
HS -5
ST 28
Đ39
ST 28
 
Strasbourg
T 11
H 5
B 11
BT 32
BB 32
Strasbourg
T 11
H 5
B 11
BT 32
BB 32
HS 0
ST 27
Đ38
ST 27
 
Bordeaux
T 9
H 10
B 9
BT 40
BB 34
Bordeaux
T 9
H 10
B 9
BT 40
BB 34
HS 6
ST 28
Đ37
ST 28
 
Nantes
T 11
H 4
B 13
BT 28
BB 31
Nantes
T 11
H 4
B 13
BT 28
BB 31
HS -3
ST 28
Đ37
ST 28
 
Brest
T 8
H 10
B 10
BT 34
BB 37
Brest
T 8
H 10
B 10
BT 34
BB 37
HS -3
ST 28
Đ34
ST 28
 
Metz
T 8
H 10
B 10
BT 27
BB 35
Metz
T 8
H 10
B 10
BT 27
BB 35
HS -8
ST 28
Đ34
ST 28
 
Dijon
T 7
H 9
B 12
BT 27
BB 37
Dijon
T 7
H 9
B 12
BT 27
BB 37
HS -10
ST 28
Đ30
ST 28
 
St Etienne
T 8
H 6
B 14
BT 29
BB 45
St Etienne
T 8
H 6
B 14
BT 29
BB 45
HS -16
ST 28
Đ30
ST 28
 
Nimes
T 7
H 6
B 15
BT 29
BB 44
Nimes
T 7
H 6
B 15
BT 29
BB 44
HS -15
ST 28
Đ27
ST 28
 
Amiens
T 4
H 11
B 13
BT 31
BB 50
Amiens
T 4
H 11
B 13
BT 31
BB 50
HS -19
ST 28
Đ23
ST 28
 
Toulouse
T 3
H 4
B 21
BT 22
BB 58
Toulouse
T 3
H 4
B 21
BT 22
BB 58
HS -36
ST 28
Đ13
ST 28