Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
France
Ligue 1
BẢNG XẾP HẠNG
LỊCH THI ĐẤU
Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020
Bordeaux
01:00
Nantes
Dijon
01:00
Angers
Lille
01:00
Rennes
Lorient
01:00
Strasbourg
Marseille
01:00
St Etienne
Monaco
01:00
Reims
Montpellier
01:00
Lyon
Nice
01:00
Lens
Nimes
01:00
Brest
Paris SG
01:00
Metz
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020
Angers
01:00
Bordeaux
Brest
01:00
Marseille
Lens
01:00
Paris SG
Lyon
01:00
Dijon
Metz
01:00
Monaco
Nantes
01:00
Nimes
Reims
01:00
Lille
Rennes
01:00
Montpellier
St Etienne
01:00
Lorient
Strasbourg
01:00
Nice
Lille
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Lille
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Lorient
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Lorient
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Metz
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Metz
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Monaco
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Monaco
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Nantes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Nantes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Nice
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Nice
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Paris SG
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Paris SG
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
St Etienne
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
St Etienne
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Strasbourg
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Strasbourg
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Angers
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Angers
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Brest
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Brest
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Dijon
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Dijon
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Montpellier
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Montpellier
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Nimes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Nimes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Reims
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Reims
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Marseille
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Marseille
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Bordeaux
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Bordeaux
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Lens
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Lens
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Rennes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Rennes
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0
 
Amiens
T 4
H 11
B 13
BT 31
BB 50
Amiens
T 4
H 11
B 13
BT 31
BB 50
HS -19
ST 28
Đ23
ST 28
 
Toulouse
T 3
H 4
B 21
BT 22
BB 58
Toulouse
T 3
H 4
B 21
BT 22
BB 58
HS -36
ST 28
Đ13
ST 28
 
Lyon
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
Lyon
T 0
H 0
B 0
BT 0
BB 0
HS 0
ST 0
Đ0
ST 0