Bạn đang sử dụng trình duyệt đã lỗi thời. Để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn, hãy nâng cấp miễn phí ngay hôm nay.
Liverpool
T 30
H 3
B 3
BT 77
BB 29
Liverpool
T 30
H 3
B 3
BT 77
BB 29
HS 48
ST 36
Đ93
ST 36
Manchester City
T 24
H 3
B 9
BT 93
BB 35
Manchester City
T 24
H 3
B 9
BT 93
BB 35
HS 58
ST 36
Đ75
ST 36
Chelsea
T 19
H 6
B 11
BT 64
BB 49
Chelsea
T 19
H 6
B 11
BT 64
BB 49
HS 15
ST 36
Đ63
ST 36
Leicester
T 18
H 8
B 11
BT 67
BB 39
Leicester
T 18
H 8
B 11
BT 67
BB 39
HS 28
ST 37
Đ62
ST 37
Manchester Utd
T 17
H 11
B 8
BT 63
BB 35
Manchester Utd
T 17
H 11
B 8
BT 63
BB 35
HS 28
ST 36
Đ62
ST 36
Tottenham
T 16
H 10
B 11
BT 60
BB 46
Tottenham
T 16
H 10
B 11
BT 60
BB 46
HS 14
ST 37
Đ58
ST 37
Wolves
T 14
H 14
B 8
BT 49
BB 38
Wolves
T 14
H 14
B 8
BT 49
BB 38
HS 11
ST 36
Đ56
ST 36
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 10
BT 38
BB 35
Sheffield Utd
T 14
H 12
B 10
BT 38
BB 35
HS 3
ST 36
Đ54
ST 36
Burnley
T 15
H 9
B 13
BT 42
BB 48
Burnley
T 15
H 9
B 13
BT 42
BB 48
HS -6
ST 37
Đ54
ST 37
Arsenal
T 13
H 14
B 9
BT 53
BB 45
Arsenal
T 13
H 14
B 9
BT 53
BB 45
HS 8
ST 36
Đ53
ST 36
XEM THÊM
 
Real Madrid
T 26
H 9
B 3
BT 70
BB 25
Real Madrid
T 26
H 9
B 3
BT 70
BB 25
HS 45
ST 38
Đ87
ST 38
Barcelona
T 25
H 7
B 6
BT 86
BB 38
Barcelona
T 25
H 7
B 6
BT 86
BB 38
HS 48
ST 38
Đ82
ST 38
Atl. Madrid
T 18
H 16
B 4
BT 51
BB 27
Atl. Madrid
T 18
H 16
B 4
BT 51
BB 27
HS 24
ST 38
Đ70
ST 38
Sevilla
T 19
H 13
B 6
BT 54
BB 34
Sevilla
T 19
H 13
B 6
BT 54
BB 34
HS 20
ST 38
Đ70
ST 38
Villarreal
T 18
H 6
B 14
BT 63
BB 49
Villarreal
T 18
H 6
B 14
BT 63
BB 49
HS 14
ST 38
Đ60
ST 38
Real Sociedad
T 16
H 8
B 14
BT 56
BB 48
Real Sociedad
T 16
H 8
B 14
BT 56
BB 48
HS 8
ST 38
Đ56
ST 38
Granada CF
T 16
H 8
B 14
BT 52
BB 45
Granada CF
T 16
H 8
B 14
BT 52
BB 45
HS 7
ST 38
Đ56
ST 38
Getafe
T 14
H 12
B 12
BT 43
BB 37
Getafe
T 14
H 12
B 12
BT 43
BB 37
HS 6
ST 38
Đ54
ST 38
Valencia
T 14
H 11
B 13
BT 46
BB 53
Valencia
T 14
H 11
B 13
BT 46
BB 53
HS -7
ST 38
Đ53
ST 38
Osasuna
T 13
H 13
B 12
BT 46
BB 54
Osasuna
T 13
H 13
B 12
BT 46
BB 54
HS -8
ST 38
Đ52
ST 38
XEM THÊM
 
Bayern Munich
T 26
H 4
B 4
BT 100
BB 32
Bayern Munich
T 26
H 4
B 4
BT 100
BB 32
HS 68
ST 34
Đ82
ST 34
Dortmund
T 21
H 6
B 7
BT 84
BB 41
Dortmund
T 21
H 6
B 7
BT 84
BB 41
HS 43
ST 34
Đ69
ST 34
RB Leipzig
T 18
H 12
B 4
BT 81
BB 37
RB Leipzig
T 18
H 12
B 4
BT 81
BB 37
HS 44
ST 34
Đ66
ST 34
B. Monchengladbach
T 20
H 5
B 9
BT 66
BB 40
B. Monchengladbach
T 20
H 5
B 9
BT 66
BB 40
HS 26
ST 34
Đ65
ST 34
Bayer Leverkusen
T 19
H 6
B 9
BT 61
BB 44
Bayer Leverkusen
T 19
H 6
B 9
BT 61
BB 44
HS 17
ST 34
Đ63
ST 34
Hoffenheim
T 15
H 7
B 12
BT 53
BB 53
Hoffenheim
T 15
H 7
B 12
BT 53
BB 53
HS 0
ST 34
Đ52
ST 34
Wolfsburg
T 13
H 10
B 11
BT 48
BB 46
Wolfsburg
T 13
H 10
B 11
BT 48
BB 46
HS 2
ST 34
Đ49
ST 34
Freiburg
T 13
H 9
B 12
BT 48
BB 47
Freiburg
T 13
H 9
B 12
BT 48
BB 47
HS 1
ST 34
Đ48
ST 34
Eintracht Frankfurt
T 13
H 6
B 15
BT 59
BB 60
Eintracht Frankfurt
T 13
H 6
B 15
BT 59
BB 60
HS -1
ST 34
Đ45
ST 34
Hertha Berlin
T 11
H 8
B 15
BT 48
BB 59
Hertha Berlin
T 11
H 8
B 15
BT 48
BB 59
HS -11
ST 34
Đ41
ST 34
XEM THÊM
 
Juventus
T 24
H 5
B 4
BT 70
BB 35
Juventus
T 24
H 5
B 4
BT 70
BB 35
HS 35
ST 33
Đ77
ST 33
Inter
T 21
H 9
B 4
BT 74
BB 36
Inter
T 21
H 9
B 4
BT 74
BB 36
HS 38
ST 34
Đ72
ST 34
Atalanta
T 21
H 8
B 5
BT 94
BB 44
Atalanta
T 21
H 8
B 5
BT 94
BB 44
HS 50
ST 34
Đ71
ST 34
Lazio
T 21
H 6
B 6
BT 68
BB 35
Lazio
T 21
H 6
B 6
BT 68
BB 35
HS 33
ST 33
Đ69
ST 33
AS Roma
T 17
H 7
B 10
BT 63
BB 46
AS Roma
T 17
H 7
B 10
BT 63
BB 46
HS 17
ST 34
Đ58
ST 34
Napoli
T 16
H 8
B 10
BT 55
BB 45
Napoli
T 16
H 8
B 10
BT 55
BB 45
HS 10
ST 34
Đ56
ST 34
AC Milan
T 16
H 8
B 10
BT 53
BB 43
AC Milan
T 16
H 8
B 10
BT 53
BB 43
HS 10
ST 34
Đ56
ST 34
Sassuolo
T 13
H 9
B 12
BT 63
BB 58
Sassuolo
T 13
H 9
B 12
BT 63
BB 58
HS 5
ST 34
Đ48
ST 34
Verona
T 11
H 12
B 11
BT 42
BB 42
Verona
T 11
H 12
B 11
BT 42
BB 42
HS 0
ST 34
Đ45
ST 34
Bologna
T 11
H 10
B 13
BT 48
BB 57
Bologna
T 11
H 10
B 13
BT 48
BB 57
HS -9
ST 34
Đ43
ST 34
XEM THÊM
 
Paris SG
T 22
H 2
B 3
BT 75
BB 24
Paris SG
T 22
H 2
B 3
BT 75
BB 24
HS 51
ST 27
Đ68
ST 27
Marseille
T 16
H 8
B 4
BT 41
BB 29
Marseille
T 16
H 8
B 4
BT 41
BB 29
HS 12
ST 28
Đ56
ST 28
Rennes
T 15
H 5
B 8
BT 38
BB 24
Rennes
T 15
H 5
B 8
BT 38
BB 24
HS 14
ST 28
Đ50
ST 28
Lille
T 15
H 4
B 9
BT 35
BB 27
Lille
T 15
H 4
B 9
BT 35
BB 27
HS 8
ST 28
Đ49
ST 28
Reims
T 10
H 11
B 7
BT 26
BB 21
Reims
T 10
H 11
B 7
BT 26
BB 21
HS 5
ST 28
Đ41
ST 28
Nice
T 11
H 8
B 9
BT 41
BB 38
Nice
T 11
H 8
B 9
BT 41
BB 38
HS 3
ST 28
Đ41
ST 28
Lyon
T 11
H 7
B 10
BT 42
BB 27
Lyon
T 11
H 7
B 10
BT 42
BB 27
HS 15
ST 28
Đ40
ST 28
Montpellier
T 11
H 7
B 10
BT 35
BB 34
Montpellier
T 11
H 7
B 10
BT 35
BB 34
HS 1
ST 28
Đ40
ST 28
Monaco
T 11
H 7
B 10
BT 44
BB 44
Monaco
T 11
H 7
B 10
BT 44
BB 44
HS 0
ST 28
Đ40
ST 28
Angers
T 11
H 6
B 11
BT 28
BB 33
Angers
T 11
H 6
B 11
BT 28
BB 33
HS -5
ST 28
Đ39
ST 28
XEM THÊM
 
Ajax
T 18
H 2
B 5
BT 68
BB 23
Ajax
T 18
H 2
B 5
BT 68
BB 23
HS 45
ST 25
Đ56
ST 25
AZ Alkmaar
T 18
H 2
B 5
BT 54
BB 17
AZ Alkmaar
T 18
H 2
B 5
BT 54
BB 17
HS 37
ST 25
Đ56
ST 25
Feyenoord
T 14
H 8
B 3
BT 50
BB 35
Feyenoord
T 14
H 8
B 3
BT 50
BB 35
HS 15
ST 25
Đ50
ST 25
PSV
T 14
H 7
B 5
BT 54
BB 28
PSV
T 14
H 7
B 5
BT 54
BB 28
HS 26
ST 26
Đ49
ST 26
Willem II
T 13
H 5
B 8
BT 37
BB 34
Willem II
T 13
H 5
B 8
BT 37
BB 34
HS 3
ST 26
Đ44
ST 26
Utrecht
T 12
H 5
B 8
BT 50
BB 34
Utrecht
T 12
H 5
B 8
BT 50
BB 34
HS 16
ST 25
Đ41
ST 25
Vitesse
T 12
H 5
B 9
BT 45
BB 35
Vitesse
T 12
H 5
B 9
BT 45
BB 35
HS 10
ST 26
Đ41
ST 26
Heracles
T 10
H 6
B 10
BT 40
BB 34
Heracles
T 10
H 6
B 10
BT 40
BB 34
HS 6
ST 26
Đ36
ST 26
Groningen
T 10
H 5
B 11
BT 27
BB 26
Groningen
T 10
H 5
B 11
BT 27
BB 26
HS 1
ST 26
Đ35
ST 26
Heerenveen
T 8
H 9
B 9
BT 41
BB 41
Heerenveen
T 8
H 9
B 9
BT 41
BB 41
HS 0
ST 26
Đ33
ST 26
XEM THÊM
 
FC Porto
T 25
H 4
B 3
BT 67
BB 19
FC Porto
T 25
H 4
B 3
BT 67
BB 19
HS 48
ST 32
Đ79
ST 32
Excelsior
T 1
H 0
B 0
BT 3
BB 1
Excelsior
T 1
H 0
B 0
BT 3
BB 1
HS 2
ST 1
Đ4
ST 1
Benfica
T 22
H 5
B 5
BT 65
BB 25
Benfica
T 22
H 5
B 5
BT 65
BB 25
HS 40
ST 32
Đ71
ST 32
St. Louis
T 1
H 0
B 0
BT 2
BB 1
St. Louis
T 1
H 0
B 0
BT 2
BB 1
HS 1
ST 1
Đ4
ST 1
Sporting
T 18
H 5
B 9
BT 48
BB 32
Sporting
T 18
H 5
B 9
BT 48
BB 32
HS 16
ST 32
Đ59
ST 32
Saint-Pierroise
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
Saint-Pierroise
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
HS 1
ST 1
Đ4
ST 1
Sainte-Marienne
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
Sainte-Marienne
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
HS 1
ST 1
Đ4
ST 1
Braga
T 17
H 6
B 9
BT 59
BB 38
Braga
T 17
H 6
B 9
BT 59
BB 38
HS 21
ST 32
Đ57
ST 32
Saint-Denis
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
Saint-Denis
T 1
H 0
B 0
BT 1
BB 0
HS 1
ST 1
Đ4
ST 1
Famalicao
T 14
H 11
B 8
BT 50
BB 48
Famalicao
T 14
H 11
B 8
BT 50
BB 48
HS 2
ST 33
Đ53
ST 33
XEM THÊM
 
Sai Gon FC
T 6
H 4
B 0
BT 16
BB 3
Sai Gon FC
T 6
H 4
B 0
BT 16
BB 3
HS 13
ST 10
Đ22
ST 10
The Cong
T 5
H 3
B 2
BT 18
BB 12
The Cong
T 5
H 3
B 2
BT 18
BB 12
HS 6
ST 10
Đ18
ST 10
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 3
BT 16
BB 8
Ho Chi Minh
T 5
H 2
B 3
BT 16
BB 8
HS 8
ST 10
Đ17
ST 10
Gia Lai
T 4
H 4
B 2
BT 12
BB 12
Gia Lai
T 4
H 4
B 2
BT 12
BB 12
HS 0
ST 10
Đ16
ST 10
Than Quang Ninh
T 5
H 1
B 4
BT 13
BB 14
Than Quang Ninh
T 5
H 1
B 4
BT 13
BB 14
HS -1
ST 10
Đ16
ST 10
Hanoi FC
T 4
H 3
B 3
BT 14
BB 10
Hanoi FC
T 4
H 3
B 3
BT 14
BB 10
HS 4
ST 10
Đ15
ST 10
Binh Duong
T 4
H 3
B 3
BT 12
BB 8
Binh Duong
T 4
H 3
B 3
BT 12
BB 8
HS 4
ST 10
Đ15
ST 10
Thanh Hoa
T 4
H 1
B 5
BT 7
BB 11
Thanh Hoa
T 4
H 1
B 5
BT 7
BB 11
HS -4
ST 10
Đ13
ST 10
Da Nang
T 3
H 3
B 4
BT 17
BB 13
Da Nang
T 3
H 3
B 4
BT 17
BB 13
HS 4
ST 10
Đ12
ST 10
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 4
BT 7
BB 11
Song Lam Nghe An
T 3
H 3
B 4
BT 7
BB 11
HS -4
ST 10
Đ12
ST 10
XEM THÊM
 
Zenit
T 21
H 6
B 2
BT 63
BB 17
Zenit
T 21
H 6
B 2
BT 63
BB 17
HS 46
ST 29
Đ69
ST 29
Lokomotiv Moscow
T 15
H 9
B 5
BT 40
BB 29
Lokomotiv Moscow
T 15
H 9
B 5
BT 40
BB 29
HS 11
ST 29
Đ54
ST 29
Krasnodar
T 13
H 10
B 6
BT 45
BB 30
Krasnodar
T 13
H 10
B 6
BT 45
BB 30
HS 15
ST 29
Đ49
ST 29
CSKA Moscow
T 13
H 8
B 8
BT 41
BB 29
CSKA Moscow
T 13
H 8
B 8
BT 41
BB 29
HS 12
ST 29
Đ47
ST 29
FK Rostov
T 12
H 9
B 8
BT 44
BB 48
FK Rostov
T 12
H 9
B 8
BT 44
BB 48
HS -4
ST 29
Đ45
ST 29
Dynamo Moscow
T 11
H 8
B 10
BT 27
BB 29
Dynamo Moscow
T 11
H 8
B 10
BT 27
BB 29
HS -2
ST 29
Đ41
ST 29
Arsenal Tula
T 11
H 4
B 14
BT 37
BB 41
Arsenal Tula
T 11
H 4
B 14
BT 37
BB 41
HS -4
ST 29
Đ37
ST 29
Ufa
T 8
H 13
B 8
BT 22
BB 24
Ufa
T 8
H 13
B 8
BT 22
BB 24
HS -2
ST 29
Đ37
ST 29
Spartak Moscow
T 10
H 6
B 13
BT 33
BB 32
Spartak Moscow
T 10
H 6
B 13
BT 33
BB 32
HS 1
ST 29
Đ36
ST 29
Rubin Kazan
T 8
H 11
B 10
BT 17
BB 26
Rubin Kazan
T 8
H 11
B 10
BT 17
BB 26
HS -9
ST 29
Đ35
ST 29
XEM THÊM
 
 

Bảng xếp hạng các giải đấu bóng đá

Bảng xếp hạng các giải đấu bóng đá.